5. maaliskuuta 2023

Millä motivaatiolla sinä haluat tulla johdetuksi?

Johdatko, koska se on yksinkertaisesti mukavaa ja kiinnostavaa? Vai siksi, että uran tietyssä vaiheessa se on järkevää? Vai ehkä siksi, että muiden odotukset ja toiveet ohjaavat johtamispositioon hakeutumista?

”Uskon olevani erinomainen johtaja”

Johtamismotivaatiota voi ohjata esimerkiksi tunne, rationaalisuus tai muiden odotukset. Vahva johtamismotivaatio ennustaa usein halua oppia ja kehittyä tehtävässä, ohjaten siten kohti toimivaa johtamista. Pelkkä motivaatio ei kuitenkaan riitä kertomaan laadukkaasta johtamisesta käytännön tasolla. Motivaatio ja tehtävässä menestyminen kuitenkin linkittyvät olennaisesti toisiinsa.

”Haluan kehittää itseäni, oppia uutta ja edistää uraani”

Mikään edellä mainituista motivaattoreista ei vielä takaa toimivaa tai hyvää johtamista, mutta ei myöskään automaattisesti tarkoita huonoa johtamista. Johtamistehtävässä suoriutuminen voi olla varsin laadukasta eri motivaation kulmista katsottuna. 

Johtamisotteeseen ja haluun kehittyä johtajana motivaatio kuitenkin vaikuttaa. Sillä on merkitystä johtaako ihminen siksi, että ”uskon olevani hyvä johtaja” vai siksi, että "mä sit nostin käden kun jonkun se homma pitää hoitaa".  Kaikissa motivaation ajureissa on totta kai sekä etuja että haasteita.

"Mä sit nostin käden kun jonkun se homma pitää hoitaa"

Pitkään johtajana toimineiden ihmisten johtamistaitoja on usein koulittu käytännössä ja tasolla, joka sisältää hyvän johtamisen komponentteja, oppimisen ja ammattitaidon karttumisen myötä.

Pitkä kokemusikä ei toki missään tehtävässä yksipuolisesti ennusta toiminnan laadukkuutta.

Motivaatio määrittää tavoitteita, paneutumista ja sinnikkyyttä

Konteksti, johon henkilö sijoittuu (organisaatioympäristö, johdettavat henkilöt, liiketoiminnan tavoitteet), on olennainen henkilön johtamismotivaation osuvuutta ja sen ilmenemistä arvioitaessa.

Motivaatio, sosiaalinen ympäristö, taidot ja osaaminen vaikuttavat kaikki siihen, miten hyvin johtaminen käytännössä toteutuu.

Johtamismotivaatiota voidaan arvioida ja varsinkin johtamispositioon hakeutuvilla sen haarukointi on erityisen tärkeää: henkilön ollessa vastuussa myös muiden hyvinvoinnista on olennaista kartoittaa ajureita hakeutua johtamistehtävään. 

Motivaatio on yksi komponentti hyvän johtamisen taustalla, mutta ei yksistään vielä kerro hyvästä johtamisesta. Johtoryhmissä johtamista voidaan tarkastella myös ryhmätasolla; mitä johtoryhmän tulisi yhteisesti johtamisessa kehittää, jotta liiketoiminnan tavoitteet saavutettaisiin?

Millaisella johtamismotivaatiolla sinä haluaisit tulla johdetuksi?

Kerron aiheesta lisää Kauppalehden artikkelissa "Monella johtajalla on motivaatio täysin kateissa – Tutkimus kertoo karusti suomalaisten johtajien tilanteesta"

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Voltti Management

Voltti Management Oy

Kirsi Mylly
Organisaatiopsykologi, Leadership Coach
+358 50 532 1077kirsi@volttimanagement.fi