Voltti Management

Voltti Management on johtamisen kehittämiseen sekä organisaatiomuotoiluun erikoistunut yritys.

Autamme johtoryhmiä ja tiimejä huippuyhteistyöhön sekä jatkuvaan muotoiluajatteluun.

 • Johtoryhmien Coaching

  Tavoitteena on johtoryhmän yhteistyökapasiteetin analyysi ja työskentelyn kirkastaminen. Luomme yhdessä rakenteita johtoryhmänne yhteistyölle fokusoiden sujuvaan yhteistyöhön.

  Coachingin ytimessä on johtoryhmän yhteistyön analysointi ja yhteisen työskentelyn coachaaminen. Johtoryhmien Coaching sisältää tyypillisesti johtoryhmäläisten henkilökohtaiset haastattelut, testiosuuden ja yhteistä työpajatyöskentelyä, joiden tavoitteena on saada johtoryhmän jäsenet pysähtymään, tarkastelemaan toimintaansa ja kirkastamaan yhteistä suuntaansa.

 • Executive & Leadership Coaching

  Executive & Leadership Coachingin ytimessä on johtamiskompetenssien analyysi, johtajaidentiteetin vahvistaminen sekä johtamisen strategisten tavoitteiden selkeyttäminen.

  Johtamisen kriittinen tarkastelu ja kehittäminen on olennaista liiketoiminnan kasvussa ja muutoksissa. Coaching rakennetaan valitun teeman ympärille yksilöllisesti valittavien tavoitteiden mukaan. Johtajuuden kehittämisen hyödyt tiivistyvät kun johtaja hallitsee ennen kaikkea itsensä johtamisen ja kykenee suuntaamaan omaa ja tiiminsä toimintaa kohti selkeitä tavoitteita.

 • Organisaatiokulttuurin muotoilu

  Organisaatiokulttuurin rakentaminen, ihmisten sitouttaminen organisaation identiteettiin ja yrityksen arvoihin. Psykologisesti turvallisen työympäristön luominen.

  Tiimin yhteistyön sujuvuuden taustalla on oikea kokoonpano ja johtaminen, joka nostaa jäsenten parhaimman osaamisen esille. Design-ajattelu toimii viitekehyksenä tiimin tuottamien palvelujen muotoilussa. Tuodaan yksilöiden vahvuudet esiin koko tiimiä hyödyttävällä tavalla ja löydetään keinot kehittää organisaatiokulttuuria jatkuvasti.

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

Hei!

Olen Kirsi, työpsykologi, organisaatiomuotoilija ja Leadership Coach!

Tavoitteena on muotoilla organisaatiokulttuuria ihmislähtöisesti ja liiketoimintaympäristön muutoksiin herkästi reagoivana. Minulle on tärkeää, että yrityksesi valjastaa potentiaalinsa mahdollistamaan kasvun ja hyvinvoivan yhteisön.

Olen johtamisen ja organisaatiopsykologian asiantuntija ja työskennellyt yli 15 vuotta konsulttina, mm. johtoryhmien ja organisaatioiden kehittämisen sekä vaativien henkilöarviointien parissa. Olen kansainvälisesti akkreditoitu Leadership Coach (ACC), systeeminen organisaatiokonsultti sekä sertifioitu henkilöarvioija. Osaamistani täydentävät palvelumuotoilun opinnot.

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM