Voltti Management

Voltti Management on johtamisen sekä johtoryhmien kehittämisen kumppani

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM

Miten sujuvasti johtoryhmässäsi työskennellään?

Tee testi!
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM

Autamme johtoryhmiä ja hallituksia huippuyhteistyöhön sekä kehittämään johtamista koko organisaatiossa.

  Johtoryhmien Coaching

  Johtoryhmä on yrityksen keskeisin tiimi. Silloin myös johtoryhmän toiminnan sujuvuus yhteistyön ja vuorovaikutuksen osalta on merkittävä tekijä tiimin onnistumisen kannalta. Liiketoiminnan kannalta parhaisiin tuloksiin pääsevät johtoryhmät, joissa jäsenten välinen yhteistyö on sparraavaa, työskentelyn suunta on kirkas sekä johtoryhmän rakenteet mm. tapaamisten rytmi, käsiteltävien asioiden lentokorkeus sekä päätöksentekotapa toimivat yrityksen etu edellä.

  Tiimidynamiikka voi kuitenkin tuottaa myös haasteita, tiimissä, jossa suoritustavoitteet ovat korkealla. Haasteet ovat usein ratkaistavissa ja mahdollisuuksia löytää keinoja jatkossa toimia paremmin tiiminä, on olemassa.

  Johtoryhmän ja tiimidynamiikan kehittäminen on johtoryhmille, jotka: 

  • haluavat kirkastaa yhteisen suunnan ja edetä tehokkaammin kohti liiketoiminnan tavoitteita
  • haluavat parantaa keskinäistä yhteistyötä ja vahvistaa tiimidynamiikkaa 
  • haluavat ratkaista yhteistyön ongelmia ja löytää jatkossa keinoja poistaa vuorovaikutuksen esteet
  • haluavat uudistaa johtoryhmän kokoonpanoa uusilla jäsenillä 
  • haluavat valmistautua ja varmistaa liiketoiminnan keskeisten muutosten onnistumisen

  Johtoryhmien kehittämisessä voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Usein prosessi alkaa jäsenten haastatteluilla ja ennakkotehtävällä, jossa kartoitetaan nykytilannetta sekä yhteistyön sujuvuutta niin yksilö- kuin ryhmätasollakin. Olennaista on hioa johtoryhmän yhteisen tekemisen taso paremmin vastaamaan liiketoiminnan tavoitteita. Usein se tapahtuu yhteistyötapoja ja johtoryhmän kulttuuria kehittämällä. Johtoryhmien kehittämistä voidaan toteuttaa pidempänä prosessina tai myös tiettyyn teemaan tarkemmin fokusoiden. Johtoryhmän kehittämiseen tähtäävissä valmennuksissa suosittelemme omaa coaching-prosessia toimitusjohtajalle, jolloin varmistetaan tavoitteiden ja asetettujen muutosten aktiivinen läpivienti. 

  Johtoryhmävalmennus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

  Ota yhteyttä suunnitelman ja kustannuksien kartoittamiseksi!

  Executive & Leadership Coaching

  Executive & Leadership coachina valmennan yrityksen ylintä johtoa ja johtoryhmän sekä hallituksen jäseniä. Coachingin ytimessä on coachattavan oman motivaation syttyminen ja asioiden tehokas käynnistäminen omassa toimintaympäristössä. Paras motivaatio syntyy omista oivalluksista, jolloin myös voima toteuttaa tarvittavat muutokset tavoitteen toteuttamiseksi kasvaa.

  Coaching toteutetaan virtuaalisesti tai erikseen sovittaessa myös live-tapaamisina. Coaching on tyypillisesti prosessi, mutta se voidaan toteuttaa myös kertaluonteisena, spesifin teeman puitteissa.

  Executive & Leadership coaching on sinulle joka,

  • haluat kehittää johtamistaitojasi ja kykyä toimia vaativissa johtamistilanteissa
  • haluat kehittää itsetuntemustasi johtajana
  • haluat työstää johtoryhmän ja/tai hallitusyhteistyöhön liittyviä teemoja
  • haluat sparrata ulkopuolisen, luotettavan tahon kanssa
  • haluat työn ja vapaa-ajan välille tasapainoa ja huolehtia omasta jaksamisesta paremmin
  • olet kohdannut akuutin tilanteen, johon tarvitset nopean, kertaluonteisen, tuen 

   Executive / Leadership coaching on tiivis, johtamistyöhön ja johtajuuteen fokusoiva coaching -prosessi. Coaching rakennetaan aina yksilöllisesti, tyypillinen kesto on n. 6 kuukautta. Ensimmäisessä tapaamisessa keskitymme tavoitteisiin, jotka haluat saavuttaa sekä toteutuksen rytmiin. Coachingiin sisällytetään usein johtamista kartoittavia testimenetelmiä (/johtamisindikaattorit), jotka auttavat mm. lisäämään itsetuntemusta johtajana sekä arvioimaan omaa työskentelyä osana johtoryhmää. Arvioimme etenemistä yhdessä prosessin aikana ja sen päätyttyä.  

  Executive & Leadership -valmennus suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

  Ota yhteyttä suunnitelman ja kustannuksien kartoittamiseksi!

  Organisaatiokulttuurin muotoilu

  Organisaatiokulttuuri on yrityksen identiteetin leima, jossa jokainen osaltaan luo ja ylläpitää kulttuuria, ihan joka päivä. Kulttuuria haastetaan usein muutostilanteissa ja joskus organisaationkulttuuria on tarpeen muotoilla uudelleen.  Organisaatiokulttuurin rakentaminen, ihmisten sitouttaminen organisaation identiteettiin ja yrityksen arvoihin sekä psykologisesti turvallisen työympäristön luominen voivat olla organisaatiomuotoilun lähtökohtia.

  Organisaatiokulttuuri voi syödä strategian aamupalaksi jos kulttuuria ei kehitetä ja muotoilla toimintaympäristön muutoksiin sopeutuvaksi. Desing-ajattelu niin johtamisessa kuin organisaatiokulttuurin muotoilussa sekä ihmisten osallistaminen, ovat avaimia organisaatiokulttuurin muutoksissa ja sen strategisessa muotoilussa.

    Organisaatiokulttuuria muotoillaan mm. tilanteissa, jossa: 

  • organisaatiokulttuurin johtamista halutaan kirkastaa
  • kehitetään työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti
  • kehitetään työntekijäkokemusta ja varmistetaan sitoutumista
  • määritellään organisaation suuntaa uudelleen
  • toimintaympäristön muutokset heijastuvat liiketoimintaan

   Organisaatiokulttuurin muotoilun tarve voi syntyä erilaisista lähtökohdista, myös siitä, että olemassa olevaa kulttuuria halutaan vahvistaa entisestään. Organisaatiokulttuuri on usein keskeinen elementti uusia ihmisiä rekrytoitaessa ja tärkein osa asiantuntijuuden säilyttämiseksi organisaatiossa.  Organisaatiokulttuuria voi ja pitääkin johtaa systemaattisesti. Organisaatiokulttuurin kehittämistä voidaan toteuttaa pidempänä prosessina tai myös tiettyyn teemaan tarkemmin fokusoiden.

   Organisaatiokulttuurin muotoilun prosessi suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.
   Ota yhteyttä suunnitelman ja kustannuksien kartoittamiseksi!

Referenssit

 • Halusimme uuteen johtoryhmäämme parhaan mahdollisen aloituksen ja toimia alusta asti tavalla, jossa johtoryhmän koko potentiaali saadaan esille. Valmennus oli todella hyvä kokonaisuus, napakka ja täyttä asiaa. Liiketoiminnassamme voimme keskityttyä olennaiseen tiimidynamiikan toimiessa kitkatta.

  Johtaja, yrityksen liikevaihto yli 500 M€
 • Johtoryhmän valmennus vastasi juuri niihin asioihin, joihin johtoryhmämme tarvitsi coachausta. Toteutus oli todella skarppi kiireiseen arkeen ja Kirsin asiantuntijuus johtamisen sekä johtoryhmien dynamiikassa ylitti odotuksemme.

  Kansainvälisen yrityksen maajohtaja, yrityksen liikevaihto yli 150 M€
 • Toimitusjohtajan roolissa ulkopuolisen tahon kanssa sparrailu tarjoaa mahdollisuuden saada erilaisia näkemyksiä sekä haastaa omaa ajattelua. Johtajana onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää voida työskennellä ammattilaisen kanssa, joka katsoo asioita oman toimialan ulkopuolelta.

  Toimitusjohtaja, yrityksen liikevaihto yli 700 M€
 • Johtajan työ on välillä yksinäistäkin, koska kaikista asioista ei voi välttämättä puhua omien johtotiimiläistenkään kanssa. Kirsin coahauksessa voin haastaa itseni entistä parempaan työhön johtajana, vahvan luottamuksen ilmapiirin vallitessa. Helpolla ei pääse mutta se ei ole tarkoituskaan.

  Liiketoimintajohtaja, yrityksen liikevaihto n. 200 M€

Hei!

Olen Kirsi, organisaatiopsykologi ja Leadership Coach!

Tavoitteenamme on nostaa johtoryhmätyö ja johtaminen seuraavalle tasolle sekä muotoilla organisaatiokulttuuria ihmislähtöisesti ja liiketoimintaympäristön muutoksiin herkästi reagoivana. Meille on tärkeää, että yrityksesi valjastaa potentiaalinsa mahdollistamaan kasvun ja hyvinvoivan yhteisön.

Olen organisaatiopsykologi sekä johtamisen asiantuntija, olen työskennellyt yli 15 vuotta konsultoinnissa, mm. johtoryhmien ja organisaatioiden kehittämisen sekä vaativien henkilöarviointien parissa. Olen kansainvälisesti akkreditoitu Leadership Coach (ACC), systeeminen organisaatiokonsultti sekä sertifioitu henkilöarvioija. Osaamistani täydentävät palvelumuotoilun opinnot Lapin yliopistossa sekä Hyväksytty Hallituksen Jäsen -koulutus (HHJ).

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Voltti Management

Voltti Management Oy

Kirsi Mylly
Organisaatiopsykologi, Leadership Coach
+358 50 532 1077kirsi@volttimanagement.fi