12. tammikuuta 2023

Mihin johtoryhmät usein kompastuvat?

Johtoryhmätyöskentelyssä törmätään usein samoihin sudenkuoppiin. Mitä nämä tyypilliset sudenkuopat ovat?

Väärä lentokorkeus tapaamisissa

Johtoryhmän tapaamisten rakenteellinen epäselvyys luo tarpeetonta turhautumista ja kitkaa tapaamisiin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi agendaan kuulumattomattomien, tai johtoryhmän tasoon nähden epäolennaisten asioiden käsittely, eli epäoptimaalisella tasolla operoiva lentokorkeus. 

Lentokorkeuden ollessa väärä aikaa kuluu asioihin, joiden valmistelu olisi voitu tehdä eri foorumissa ja vasta tämän jälkeen tuoda yhteiseen keskusteluun. Epätasainen puheenvuorojen jakaantuminen ja käyttäminen, sekä yhteisen päämäärän puuttuminen johtoryhmätyöstä heijastelevat myös rakenteellista toimimattomuutta.

Johtoryhmätapaamisiin energiaa tuo usein kokemus inspiroivuudesta, liiketoiminnan kannalta oikeiden asioiden äärellä olemisesta sekä aikaansaavuuden tunteesta.  Tehokkaasti innostuksen syö puolestaan aikataulun toistuva venyminen, päätöksenteon haasteet ja yhteisen päämäärän puuttuminen.

Johtoryhmä ei toimi tiiminä

Arvioi kriittisesti onko johtoryhmän kokoonpano oikea: keiden tulisi aidosti kuulua johtoryhmään? C-alkuisen tittelin ei pitäisi automaattisesti tarkoittaa johtoryhmäpaikkaa, näin kuitenkin usein on.

Johtoryhmäpaikan ansaitakseen jäsenten tulisi kyetä parhaalla tavalla tuomaan osaamistaan johtoryhmän yhteiseen käyttöön. Yhteistyötaidot ja yksilötason kontribuointi oman osaamisalueen sisällä ovat olennaisia toimivan johtoryhmän kannalta. Väärä kokoonpano, sisäinen kilpailu tai riittämättömät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot tuovat vain turhaa haastetta johtoryhmätyöskentelyyn. 

Hyvin toimivissa johtoryhmissä on ainutlaatuista kykyä ajatella yhdessä. Tämä kumpuaa oikeasta osaamisesta liiketoiminnan näkökulmasta, sekä erityisesti jäsenten motivaatiosta ja kyvystä toimia yhteistyössä muiden jäsenten kanssa.

Siiloutuminen, oman edun tavoittelu tai muiden vähättely eivät kuulu johtoryhmätyöskentelyyn ja nakertavat yhteistyötä nopeasti.

Vapaamuotoiseen sparrailuun ei ole riittävästi aikaa

Johtoryhmissä tyypillinen kehityskohde on ajankäyttöön liittyvät kysymykset. Lähes joka kerta johtoryhmissä koetaan, ettei aikaa vapaamuotoiseen sparrailuun ja asioiden pyörittelyyn ole tarpeeksi. Se on sääli ja myös vaarallista. 

Johtoryhmässä työskentelyn painopisteen tulisi operatiivisten asioiden sijaan olla strategisissa linjavedoissa ja tulevaisuuden ennakoinnissa liiketoiminnan elinkelpoisuuden varmistamiseksi. Mikään johtoryhmä ei menesty jos ryhmä ei säännöllisesti pysähdy reflektoimaan mennyttä ja aktiivisesti ennakoimaan tulevaisuutta.   

Tarkista johtoryhmässäsi nämä asiat:

1.  Tapaamisten rakenteen toimivuus

2.  Yhteistyötä tukeva toimintakulttuuri

3. Aikaa sparrailuun ja visiointiin

Haluatko kehittää johtoryhmäsi työskentelyä? Ota yhteyttä!

Voltti Management on johtoryhmien ja johtamisen kehittämiseen erikoistunut yritys. Olemme organisaatiopsykologian asiantuntijoita, valmennamme johtoryhmiä saavuttamaan parhaita tuloksia yli 15 vuoden kokemuksella.

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Voltti Management

Voltti Management Oy

Kirsi Mylly
Organisaatiopsykologi, Leadership Coach
+358 50 532 1077kirsi@volttimanagement.fi
Santeri Hatara
Ratkaisumyynti, Coach
+358 40 7500513santeri@volttimanagement.fi