15. toukokuuta 2023

Mistä aineksista on paras johtoryhmä tehty?

Kuulostaako tutulta: johtoryhmän kokoukset päättyvät lähestulkoon aina jonkinlaiseen skismaan tai konfliktiin? Käyttävätkö joryn jäsenet enemmän aikaa epärelevanttien asioiden selvittelyyn kuin varsinaisten työtehtäviensä edistämiseen?

Johtoryhmän kokoaminen ja hyvän toimintakulttuurin rakentaminen voi olla haastavaa. Johtoryhmän kokoonpanossa henkilöiden osaamisalueiden tulee olla liiketoiminnan kannalta relevantteja ja ihmisten välisen yhteistyön tulee toimia siten, että jokainen voi ja uskaltaa käyttää koko potentiaaliaan ryhmässä.

Jos ryhmän jäsenten välillä on kitkaa tai yhteistyö ei toimi, ei myöskään paras osaaminen tai asiantuntijuus nouse optimaalisella tavalla esille. Puhumattakaan energiasta, joka todellakin tulisi ohjata muuhun kuin jäsenten välisiin kitkoihin.

Hyvin muodostetussa johtoryhmässä:

  • jäsenet kykenevät mieltämään oman tehtävänsä koko organisaation näkökulmasta ja nousevat ylös omista siiloistaan
  • jäsenet kykenevät tekemään laadukasta yhteistyötä

Johtoryhmän tarkoituksenmukaista toimintaa edistävät rakentava yhteistyökyky ja roolin mukainen, muita huomioiva vuorovaikutus, jotka osaltaan luovat psykologista turvallisuutta.

Johtoryhmätyöskentely vaatii muutakin kuin C-alkuisen tittelin

Aina johtoryhmissä ei yrityksistä huolimatta yhteistyötä saada toimimaan, jolloin ei myöskään vältytä vaikeilta päätöksiltä. Silloin edessä voi pahimmillaan olla johtoryhmän jäsenen siirtyminen sivuun. Yhteistyö johtoryhmätasolla edellyttää oman toiminnan reflektointia ja kykyä tarkastella koko liiketoiminnan edun mukaista toimintaa. Johtoryhmään jäseniä valittaessa C-alkuinen titteli ei siis saisi olla ainoa kriteeri.

Yhteistyön näkökulmasta johtoryhmissä ei ole tilaa yhteistyölle, jossa:

  • tietoisesti vähätellään tai loukataan toisia
  • toisten huonoimpien puolten esiin saaminen
  • toimitaan epälojaalisti tai epäeettisesti
  • ei sitouduta yhteisiin päätöksiin
  • ei kyetä arvioimaan asioita toisten näkökulmasta.

Millainen on sinun johtoryhmäsi? Voisiko se toimia nykyistä paremmin? Ota yhteyttä!

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Voltti Management

Voltti Management Oy

Kirsi Mylly
Organisaatiopsykologi, Leadership Coach
+358 50 532 1077kirsi@volttimanagement.fi