18. heinäkuuta 2022

Työhyvinvointi on osa vastuullista johtamista

Mitä on vastuullisuus johtamisessa? Tarkoittaako se green-ajattelua, inklusiivista rekrytointipolitiikkaa vai kenties työyhteisön hyvinvointia? Vastaus on kyllä, vastuullinen johtaminen on kaikki näitä, ja paljon muuta.

Vastuullinen johtaminen on laaja käsite

Vastuullinen johtaminen tai kestävä johtaminen kiinnostaa nykyään yhä useampaa yritysjohtajaa ja syystäkin. Vastuullinen johtaminen on siis sitä, että johtamisessa huomioidaan ja päätöksiä tehdään sekä yhteiskunnallisesta, taloudellisesta että eettisestä näkökulmasta (ESG-mittari: Environment, Social, Good governance). Tämä heijastuu myös johtoryhmätyöskentelyyn. Johtoryhmän jäsenten tulee perehtyä vastuullisuuden alueisiin ja haluta kehittää ymmärrystään ja toimintatapojaan vastatakseen liiketoiminnassaan muuttuvan ympäristön vaatimuksiin, vastuullisuuden näkökulmasta. Vastuullinen johtaminen näkyy yrityksen toiminnassa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Yritysten yhteiskuntavastuuraportteja on luettu jo pitkään ja se lienee termeistä tutuin. Taloudellisesti vastuullinen johtaminen tarkoittaa yrityksen vaikutusta sidosryhmien ja verkostojen talouteen, ja samalla yrityksen toiminnan vaikutuksia yhteiskuntaan.

Eettistä, tai sosiaalisesti vastuullista johtamista on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen samalla, kun huolehditaan myös henkilöstön tavoitteiden saavuttamisesta. Eettisen johtamisen alle kuuluu myös se, mikä koetaan hyväksi johtamiseksi, eli tasapuolinen ja samalla tuloksellinen johtaminen. Empatia, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus ovat eettisen johtamisen kovaa ydintä.

Burn out vai Bored out? Molemmat tuottavat työelämän pahoinvointia

Ilahduttavan monissa yrityksissä mietitään nyt miten yritystä johdetaan niin, että rekrytointi tapahtuu eettisesti kestävästi ja edistää vastuullisuutta yhteiskunnassa. Panostus vastuulliseen johtamiseen voi näkyä tavoitteena kasvattaa yrityksen inklusiivisuutta tai satsata ekologisuuteen yrityksen prosesseissa.

Työilmapiirin kehittäminen vaatii vastuullista johtamista

Vastuullista johtamista tarvitaan myös tilanteessa, jossa organisaation kulttuuri ei tue jaksamista. Työtä on ehkä liikaa, eli työn mitoitus on pielessä, tai tiimin ryhmädynamiikassa on ongelmia.

Miten tunnistaa negatiiviset muutokset työhyvinvoinnissa?

  1. ärtyneisyys
  2. innottomuus, toimeenpanokyvyn vaikeus
  3. muutokset nukkumisessa
  4. bored out -tuntemukset – työnteko on rutinoitunutta ja epämotivoivaa.

Toimimaton työn mitoitus vaatii usein tiimin uudelleen organisoitumista. Ideaalitilanteessa vastuullinen johtaja näkee tilanteen jo ennalta ja pysäyttää sen hyvissä ajoin.

Mietitkö, miten voisitte parhaiten kehittää yrityksenne työilmapiiriä? Haluaisitteko ottaa askeleen kohti vastuullisempaa johtamista, mutta ette ihan tiedä miten? Ota yhteyttä allaolevan lomakkeen kautta, niin kerromme miten voimme olla avuksi juuri teille.

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM