8. marraskuuta 2022

Työelämässä meillä jokaisella on kaksi vastuualuetta – arvaatko mitkä?

Mitä tarkoittaa yhteisöllisyys tai sen puute työpaikalla? Yhteisöllisyyden kuvitellaan usein syntyvän työpaikan yhteisistä vapaa-ajan tapahtumista, palkasta ja vuosittaisista kehityskeskusteluista. Pohja toimivalle ja yhteisölliselle tiimille luodaan kuitenkin jo aiemmin ja ihan muilla keinoilla.

Monessa työpaikassa puhutaan nykyään kulttuurista, palkkaläpinäkyvyydestä ja työsuhde-eduista. Nämä sinänsä tärkeät tekijät on tarkoitettu sitouttamaan henkilöstö työnantajaan, ja hyvä niin. Iso palkka tai säännölliset after workit eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä luomaan yhteisöllisyyttä. Taustalle tarvitaan psykologinen turvallisuuden tunne ja työyhteisön keskinäinen luottamus. Miten nämä luodaan?

Organisaatiokulttuuri rakentuu yhteisöllisyyden kokemuksesta

Organisaatiokulttuuri muodostuu pääpiirteittäin siitä, miten yksilöt toimivat yhdessä. Yksilön piirteet voivat siis korostua eri tavalla osana tiimiä, verrattuna vaikkapa kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen. Yhteisöllisen tiimin taustalla on harkittu rekrytointi sekä tiimiläisten yksilöllisiä vahvuuksia tukeva johtaminen. 

Jokaisella meistä on työpaikalla käytännössä kaksi vastuualuetta: substanssiosaaminen ja yhteisöllisyystaidot.

Molemmat on tärkeää huomioida jo rekrytoidessa uutta jäsentä tiimiin. Jos keskitytään rekrytoitavien substanssiosaamiseen yhteisöllisyystaitojen kustannuksella, saatetaan päätyä tilanteeseen, jossa tiimiläiset ovat hyviä tekemässään työssä, mutta osaaminen ei riitä kompensoimaan ilmapiirissä syntyneitä ongelmia.

Luottamuksen lisääminen työyhteisössä

Useimmiten tiimin dynamiikkaongelmat on ratkaistavissa puhumalla. Joskus ongelmat juontavat juurensa vaikkapa yhteen kommenttiin, joka loukkasi toista osapuolta, toisinaan kyse on isommista ongelmista joiden selvittäminen vaatii pidempää prosessia. Neutraalin osapuolen esittäessä harkittuja kysymyksiä selviää, mitä solmujen taustalla todellisuudessa on, ja mikä on hyvä tapa rakentaa luottamusta. Asiantuntijan avulla on helpompaa löytää tie yhteisöllisempään ja toimivampaan työyhteisöön.

Muutama asia, joita jokaisessa tiimissä kannattaa miettiä:

  1. Kannusta avoimeen keskusteluun, myös haastavissa teemoissa, psykologista turvallisuutta lisäämällä.
  2. Ihmisten kohdatessa syntyy aina myös pulmallisia tilanteita. Keskeinen kysymys on, miten pulmat puretaan rakentavasti ja estetään umpisolmut?
  3. Pysähdy arvioimaan millaista ilmapiiriä haluat itse olla edistämässä ja mitkä konkreettiset teot edustavat sitä työarjessa?

Miten työyhteisössänne voidaan? Kaipaisitteko tukea yhteisöllisyyden lisäämisessä? Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta, niin kerromme, miten voimme olla avuksi. 

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Voltti Management

Voltti Management Oy

Kirsi Mylly
Organisaatiopsykologi, Leadership Coach
+358 50 532 1077kirsi@volttimanagement.fi