19. heinäkuuta 2022

Johtoryhmäsparraus parantaa ilmapiiriä

Onko johtoryhmänne dynamiikassa tai henkilökemioissa ongelmia? Puhutaanko johtoryhmässänne oikeista asioista, vai esimerkiksi pikkujoulujen lautasliinojen väreistä? Johtoryhmän dynamiikkaongelmat voivat eskaloitua tilanteeseen, jossa keskitytään epäolennaisuuksiin. Mitä asioita johtoryhmässä sitten olisi hyvä käsitellä, ja miten?

Johtoryhmässä jokainen haluaa johtaa

Mikä on johtoryhmän tärkein tehtävä? Johtoryhmän tehtäviin kuuluu strategisten linjojen vetäminen ja niiden toteutumisesta huolehtiminen. Johtoryhmän vastuulla on kehittää yhtiön toimintaa – mistä päästäänkin siihen tärkeimpään tehtävään – johtamalla henkilöstöä ja yhtiön taloutta. On selvää, että johtoryhmän yhteistyökyky ja sisäinen dynamiikka on tällöin merkittävässä roolissa.

Johtoryhmä koostuu yleensä ihmisistä, joista jokainen haluaa johtaa. Kolikon kääntöpuolena on, että huikea draivi johtamiseen voi kirjaimellisesti johtaa myös epäolennaisiin asioihin keskittymiseen, ja sitä kautta ongelmiin johtoryhmän dynamiikassa. Ihmisten väliset suhteet muuttuvat herkästi, jos useampi ryhmästä alkaa johtaa.

Johtoryhmän dynamiikkaongelmat voivat eskaloitua tilanteeseen, jossa keskitytään epäolennaisuuksiin. Epäyhtenäinen johtoryhmätyöskentely ja toimimaton päätöksenteko johtavat turhautumiseen, joka voi tihkua myös johtoryhmän ulkopuolelle: jos henkilöstö huomaa, ettei johto ole sitoutunut johtoryhmätyöskentelyyn, henkilöstönkin sitoutuneisuus todennäköisesti kärsii.

Tutkimusten mukaan parasta liikevaihtoa tuottavat yritykset, joissa johtoryhmässä on hyvä ilmapiiri.

Åhman 2008

Kehitystä katsomalla peiliin

Mikä avuksi? Toimivassa johtoryhmässä pysähdytään aika ajoin tarkastelemaan omaa toimintaa. Suomeksi sanottuna katsotaan kollektiivisesti peiliin.

Miksi? Jotta kaikki johtoryhmän jäsenet tietävät, missä mennään ja kommunikaatio on avointa. Avoin kommunikaatio johtaa parempaan tunnelmaan, mikä tutkimusten mukaan näkyy myös yrityksen liikevoitossa, positiivisesti. Esimerkiksi johtamisen ja viestinnän on todettu olevan avainasemassa hyvään työilmapiiriin ja työilmapiirin olevan kasvun ja muutoksen onnistumisen kannalta merkittävä tekijä. (Juutilainen 2020)

Paras työkalu avoimeen kommunikaatioon on juurikin se kommunikaatio. Keskustelemalla paineettomasti eri kokoonpanoilla ja esittämällä oikeanlaisia kysymyksiä selvitetään, mistä kenkä puristaa ja miten eri johtoryhmän jäsenet näkevät ongelmatilanteen. Kun ongelman ydin on kirkastunut, voidaan yhdessä sparraten löytää paras tapa edetä.

Johtoryhmäsparrauksen tavoite on, että johtoryhmä toimii saumattomammin yhdessä ja jäsenten välillä vallitsee tunnelma, joka rohkaisee avoimeen keskusteluun. Tarkoitus on valjastaa johtoryhmän koko potentiaali luomaan tuloksellista toimintaa.

Kysymyksiä johtoryhmälle, jossa on dynamiikkaongelmia:

  1. Avoin kommunikaatio: Missä olette onnistuneet, missä voisitte kehittyä?
  2. Ongelman tunnistaminen: Johtuuko dynamiikkaongelmanne esimerkiksi jostain tapahtuneesta vai ihmisten välisistä kemioista?
  3. Keskittyminen olennaiseen: Miten johtoryhmänne jäsenet suoriutuvat tehtävistään?
  4. Säännöllinen palaute: Annatteko ja vastaanotatteko palautetta säännöllisesti?

Onko johtoryhmässänne dynamiikkaongelmia? Kaipaisitteko sparrausta johtoryhmän potentiaalin valjastamiseen? Mietittekö, miten palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa voi kehittyä? Ota yhteyttä allaolevan lomakkeen kautta niin kerromme miten voimme olla avuksi.

Lähteet:

Åhman Helena, 2008. Voittajajohtoryhmät - 7 askelta tulevaisuuden menestyjäksi. Alma Talent

Juutilainen Ilari, 2020. Strategiamuutoksen vaikutus työilmapiiriin Case Palveluliiketoiminnan kasvuyritys. LAB ammattikorkeakoulu

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Voltti Management

Voltti Management Oy

Kirsi Mylly
Organisaatiopsykologi, Leadership Coach
+358 50 532 1077kirsi@volttimanagement.fi